Data publikacji: 2015-11-01

BIO SERVICE

Inter Cars SA, w ramach projektu „Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.

BIO

BIO SERVICE - WARSZTAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami zarządzania odpadami. Takie działanie jest koniecznością w czasach zwiększonej dbałości o środowisko naturalne przy coraz bardziej wyśrubowanych przepisach prawa. Bio Service to także korzyści dla warsztatu, m.in. wzmocnienie wizerunku warsztatów wśród coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów, wyróżnienie warsztatu na tle konkurencji, nie zapominając o podniesieniu bezpieczeństwa pracy.

W codziennej pracy warsztatu powstają różne rodzaje odpadów, a znaczna ich część jest niebezpieczna dla środowiska. Mogą to być m. in. oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i zapobiegające zamarzaniu, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory. Część z wytwarzanych odpadów przedstawia wartość recyklingową, możliwą do odzyskania.


Zasady uczestnictwa

Warunkiem udziału w programie Bio Service jest podpisanie umowy ze wskazaną przez Inter Cars SA firmą zajmująca się kompleksowym programem odbioru odpadów niebezpiecznych


Bio Service zapewnia:
 • zapewnia dostęp do rzeczoznawców, czyli do osób kompetentnych w zakresie ochrony środowiska
 • zdejmuje z warsztatu problem wystawiania Kart Przekazania Odpadu (według ustawy to wytwórca powinien wystawiać KPO)
 • pomaga w napisaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdy uzyskanie go, zgodnie z nową ustawą, jest konieczne
 • pomaga w prawidłowym wypełnieniu sprawozdania do marszałka województwa za wytworzone odpady
 • nie pobiera opłat za obsługę prawną w dziedzinie przepisów ochrony środowiska (inne firmy pobierają miesięczną opłatę)
 • wstawia pojemniki do gromadzenia odpadów (beczki 200 l, pojemniki DPPL) bez pobierania opłat za ich użytkowanie
 • zapewnia tabliczki oraz nalepki do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów,odbiór odpadów odbywa się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - są to autocysterny do załadunku oleju oraz samochody skrzyniowe z windą wykorzystywane do przewozu pozostałych rodzajów odpadów

Korzyści dla warsztatu

 • Zgodność z przepisami prawa
 • Uniknięcie kar administracyjnych
 • Bezpieczeństwo pracowników
 • Podwyższanie standardów
 • Wizerunek u klientów
 • Konkurencja
 • Ekologia
 • Obsługa przez profesjonalną firmę Oiler
 • Zwrot kosztów przez Inter Cars SA w postaci punktów IC Premia Plus (koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych powstałych w warsztacie na postawie zakupów w Inter Cars SA)